Author admin

mačka-oči
VIRUSNA LEUKEMIJA MAČAKA

Virus mačije leukemije spada u familiju retrovirusa, koji ispoljavaju specifične načine ponašanja u inficiranoj ćeliji. Svi retrovirusi proizvode enzim reverznu transkriptazu, koja im omogućava da kopiju…

pas-sluša-poslušnost-trening-dresura
LETOSPIROZA KOD PASA

Leptospiroza je akutna, zarazna bolest izazvana bekterijom iz roda Leptospira, poznata i pod nazivom tifus pasa. Najčešće se javlja od proleća do jeseni i to u…

pas-bolest-tužan
BOLEST PARVOVIROZE KOD PASA (PARVOVIRUS CPV2)

Parvoviroza kod pasa je jedno od najčešćih bolesti štenaca, a poznatije je pod nazivom “mačja kuga“. Naziv potiče od latinske reči parvus, što u prevodu znači…

pas-njuška
ASPERGILOZA KOD PASA

Aspergiloza je gljivična infekcija najčešće sluzokože nosa pasa, prouzrokovana gljivicama iz roda Aspergillus, a u veterinarskoj medicini najveći značaj ima A. fumigatus. Bolest je rasprostranjena u…

krpelj-lajmska-bolest
LAJMSKA BOLEST (BORELIOZA)

LAJMSKA BOLEST – Stručnjaci naglašavaju da se broj krpelja povećava iz godine u godinu. Krpelji su prenosnici Lajmske bolesti, poznate i kao Borelioza, jer je izaziva…

1 2 3 6