Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i politika privatnosti
Svaka poseta sajtu mojljubimac.info podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.
Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.
Autorska prava

Sadržaji sa ovog veb sajta su autorsko delo koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo, koja omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta mojljubimac.info, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Fotografije

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal Moj ljubimac ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije kao ni zbog eventualnog bilo kakvog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Fotografije postavljamo sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu portal@mojljubimac.info kako bi preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na mojljubimac.info se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu.

Dostavljeni sadržaji od strane korisnika tretiraju se kao javni, i u tom smislu se mogu slobodno koristiti od strane portala u promotivne i prodajne svrhe.

Politika privatnosti

E-mail adrese korisnika ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima.

U slučaju email newsletter-a omogućena je usluga dobrovoljnog odjavljivanja prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Single Opt-Out Service).

Prijavljivanje newsletter je slobodno i obavlja se uz proveru pri prijavi korisnika prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Double Opt-In Service). Portal Moj ljubimac ne vrši prinudno prijavljivanje korisnika.

Veze ka drugim veb lokacijama

Portal Moj ljubimac ne kontroliše linkovane web lokacije van domena mojljubimac.info i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na mojljubimac.info su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu portal ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta mojljubimac.info, obzirom da se proces naručivanja proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu mojljubimac.info nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.