Uslovi korišćenja

Sadržaj: 

Uvodne odredbe
I Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice www.mojljubimac.info
II Opšta pravila i uslovi korišćenja i objavljivanja oglasnih poruka na internet stranici www.mojljubimac.info
III Politika privatnosti  

UVODNE ODREDBE 

Ova pravila i svi dalje opisani uslovi određuju sveobuhvatan odnos između Korisnika internet stranice www.mojlubimac.info, kao i Korisnika kao potrošača ili oglašivača preko sredstava za prenošenje oglasne poruke na identičnoj internet adresi i privrednog društva Invitto team d.o.o. (u daljem tekstu Invitto team doo). 

I OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE 

Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice primenjivaće se na svakog korisnika koji pristupa internet stranici, te ulaskom na www.mojljubimac.info korisnik potvrđuje da je sa istim upoznat i da se u celini slaže sa svim članovima navedenim u nastavku. Invitto team doo je ovlašćen da u slučaju kršenja delimično i/ili u celosti, članova i odredbi ovih Opštih pravila i uslova korišćenja internet stranice upotrebi sva raspoloživa pravna sredstva da otkloni povredu pravila od strane Korisnika. 

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE WWW.MOJLJUBIMAC.INFO 

Sav sadržaj na internet stranici www.mojljubimac.info dostupan je „kao što je“ ili „kao što su“, bez ikakvih garancija, direktnih ili indirektnih. 

Internet stranica www.mojljubimac.info koristi se na sopstvenu odgovornost, Invitto team doo ne odgovara ni u kojem slučaju za štetu, uključujući, ali ne i ograničavajući, na slučajnu, posrednu, kažnjivu ili bilo kakvu posledičnu vezu, a koja je u vezi sa sledećim: 

 1. nemogućnošću korišćenja internet stranice ili privremenim nefunkcionisanjem www.mojljubimac.info internet stranice ili bilo kojeg sadržaja koji se na stranici nalazi; 
 1. tačnosti i ažurnost bilo kojeg sadržaja, podatka, linka ili slike na internet stranici; 
 1. informacija koje se nalaze na linku koji vodi do internet stranica trećih lica. Invitto team doo ni u kojem slučaju nema mogućnost da nadgleda i utiče na sadržaj koji se nalazi na internet stranicama trećih lica, a koje se nalaze kao informacija na internet stranici www.mojljubimac.info Invitto team doo neće odgovarati ni za direktnu ili indirektnu štetu koja nastane prilikom korišćenja internet stranica trećih lica. 
 1. radnjama Korisnika koji nisu ili jesu registrovani na samoj internet stranici www.mojljubimac.info; 
 1. štetom nastalom virusima kojima se mogu „zaraziti“ kompjuteri, telefoni, tableti i druga oprema, a prilikom korišćenja ove internet stranice, pretraživanja ili prenosa bilo kojeg podatka, slike ili video snimka. 

 

AUTORSKA PRAVA 

Internet stranica www.mojljubimac.info je zaštićena i sva prava su zadržana u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Sav sadržaj na www.mojljubimac.info koji je generisan od strane Invitto team doo uključujući, ali ne i ograničavajući na logo, logotip, standarde prikazivanja, autorske fotografije, autorski tekst i informacije svojina su Invitto team doo i ne mogu se koristiti bez dobijene saglasnosti izdate od strane Invitto team doo. Sadržaj objavljen na www.mojljubimac.info ne može se objavljivati i distribuirati na trećim lokacijama bez dozvole Invitto team doo ili vlasnika autorskog prava. 

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata. 

Veb sajt www.mojljubimac.info trudi se, u najboljoj nameri, da navede svaki izvor informacije ili fotografije koje nije autorsko delo sajta. Molimo da nas obavestite ukoliko primetite nedostatak navoda izvora, kako bi u najbržem roku bilo ispravljeno, a sporni sadržaj će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe. 

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal Moj ljubimac ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije kao ni zbog eventualnog bilo kakvog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Fotografije postavljamo sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori. 

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu portal@mojljubimac.info kako bi preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške. 

SADRŽAJI KOJE KREIRA KORISNIK SAJTA 

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na mojljubimac.info se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu. 

Komentari 

Portal Moj ljubimac omogućava korisnicima da ostave komentare na objave sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara, vasu mail adresu, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen. 

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg portala i ostavljanja komentara na objave. Samim pristupom portalu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke. 

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti. 

KOLAČIĆI 

Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka. 

Na našem portalu nalaze se naši kolačići, kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite portal i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete portalu, iskočiće vam prozor gde možete prihvatiti deljenje vaših podataka kako bi ste mogli da nastavite da koristite portal. 

Na portalu Moj ljubimac podaci se prikupljaju preko kolačića (cookies), preko formi za ostavljanje komentara i preko Google Analytics koda (Politika privatnosti za Google Analytics). 

Korišćenjem našeg portala automatski prihvatate uslove korišćenja i dozvoljavate da se vaši podaci prikupljaju u skladu sa zakonom i važećim direktivama. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, a nastavite da koristite portal, to će se smatratiti kao Vaš dozvola za korišćenje kolačića. Ukoliko ne želite da portal Moj ljubimac prikuplja podatke o Vama, u svakom trenutku isti možete napustiti. 

Ukoliko želite da uložite prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka; ili postaviti pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacim, možete nam pisati na portal@mojljubimac.info.  

Portal Moj ljubimac zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Moj ljubimac može obavestiti korisnike preko e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja našeg portala  smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti. 

Šta je kolačić? 

Kolačići su standardna funkcija veb-sajtova koja nam omogućava da sačuvamo male količine podataka na Vašem računaru o Vašoj poseti našem portalu. Imaju široku primenu jer pomažu rad portala i pospešuju efikasnost preko prepoznavanja i pamćenja informacija i na taj način čine Vaše korišćenje portala lakšim (kroz pamćenje Vaših izabranih postavki). Kolačići nam takođe pomažu da saznamo koji delovi portala su korisni, a kojima treba poboljšanje, kao i da omogućimo za Vas ciljane oglase kroz praćenje Vašeg korišćenja portala. 

Kolačić prve strane i kolačić treće strane 

Kolačiće sa interneta preuzima Vaš internet pretraživač kada prvi put posetite portal. Sledeći put kada pristupite sajtu sa istog uređaja, kolačić i informacije u njemu se ili vraćaju portalu koji ih je prikupio (Kolačić prve strane) ili na neku drugu lokaciju kojoj pripada (Kolačić treće strane). 

Provajderi kolačića treće strane postavljaju kolačiće kada ste prijavljeni na njihove stranice i posetite naš portal. Mi nemamo uticaj na podešavanja kolačića na ovim veb-stranicama. Molimo Vas da posetite veb-sajtove trećih provajdera da biste dobili dodatne informacije o tome kako oni koriste kolačiće. 

Kolačići prve i treće stane omogućavaju veb-sajtovima da prepoznaju da li ste, koristeći isti pretraživač, ranije pristupili našem sajtu i to onda u mnogim slučajevima utiče na prikazani sadržaj .Ako odbijete korišćenje svih kolačića, neće se koristiti ni kolačići prve niti kolačići treće strane. U tom slučaju, razlike između ova dva tipa kolačića neće postojati. 

TRAJNI I SESIJSKI KOLAČIĆI 

U zavisnosti od roka trajanja, kolačići se dele na „trajne” ili „sesijske” kolačiće. Trajni kolačić je sačuvan na Vašem kompjuteru dok mu ne istekne rok ili dok ga ne ukolnite. Sesijski kolačić, s druge strane, se ukolni kada zatvorite svoj pretraživač. Pored prihvatanja kolačića, kada posetite naš portal na način kao što je opisano dalje u tekstu, generalno, možete da  izaberete da li prihvatate kolačiće menjanjem postavki u Vašem pretraživaču. 

KAKO KORISTIM KOLAČIĆE? 

Odbijanje upotrebe kolačića 

Imate mogućnost da se složite sa upotrebom kolačića koji će Vam omogućiti da koristite sve funkcije našeg portala bez ograničenja prilikom posete našem sajtu. Ako odbijete upotrebu Striktno neophodnih kolačića, ovo može uticati na funkcionalnost i Vaše korisničko iskustvo dok koristite naš portal. Odbijanje drugih kolačića ne mora da utiče na Vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost dok koristite naš portal. 

Ako odbijete korišćenje svih kolačića, kolačići prve i treće strane će biti deaktivirani. Pored toga, kolačići prve strane će biti izbrisani. Nismo u mogućnosti da izbrišemo bilo koji kolačić treće strane. Iz tog razloga, morate sami da izbrišete kolačiće treće strane. Ovo može da se uradi samo unutar postavki Vašeg pretraživača (pogledajte sledeći pasus). 

Deakitvacija i/ili uklanjanje kolačića preko Vašeg pretraživača 

Po potrebi, možete da promenite postavke kolačića u Vašem internet pretraživaču. Vaš internet pretraživač Vam omogućava da promenite podešavanja kolačića. Takva podešavanja se obično nalaze u meniju Vašeg internet pretraživača pod sledećim stavkama: „opcije“, „alati“ ili „preferencije“. Takođe, možete da se pogledate stavku „pomoć“ u meniju. Različiti pretraživači mogu da koriste različite mehanizme za onemogućavanje kolačića.Molimo da posetite sledeće linkove kako biste dobili više informacija o tome kako da upravljate podešavanjima kolačića: 

 • Cookie settings in Internet Explorer 
 • Cookie settings in Firefox 
 • Cookie settings in Chrome 
 • Cookie settings in Safari 

ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE 

Pristupanjem internet stranici www.mojljubimac.info korisnik se obavezuje da je pročitao, razumeo i prihvatio opšta pravila i korišćenje iste internet stranice. Svojim korišćenjem Korisnik izjavljuje i obavezuje se da internet stranicu neće korisiti u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim pravilima i uslovima i/ili je nezakonita prema pozitivno pravnim zakonima Republike Srbije. 

Internet stranicu www.mojljubimac.info nije dozvoljeno korisiti na bilo koji način kojim će se oštetiti, onemogućiti ili ograničiti rad internet stranica ili na bilo koji način pristupiti i imati uvid u korišćenje internet stranice od strane drugih korisnika. U slučaju da nije izričito i nedvosmisleno dostupno od strane www.mojljubimac.info, korisnicima nije dozvoljeno prikupljanje sadržaja ili podataka sa pomenute internet stranice. 

PRISTUPANJE INTERNET STRANICI 

Internet stranici www.mojljubimac.info mogu da pristupaju i oni koji su registrovani kao korisnici i oni koji nisu registrovani, pod istim obavezujućim uslovima i pravilima korišćenja. Registracija na internet stranici nije obavezujuća za kupovinu proizvoda. 

II OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA I OBJAVLJIVANJA OGLASNIH PORUKA NA INTERNET STRANICI WWW.MOJLJUBIMAC.INFO 

Oglašavanje na internet stranici www.mojljubimac.info može da se realizuje samo u skladu sa Zakonom o oglašavanju. Oglasne poruke koje postavlju Korisnici internet stranice su obaveštenja koja oni sami kreiraju u cilju podsticaja prodaje robe ili usluge, odnosno prenosa prava i obaveza. Ukoliko oglasne poruke nisu u skladu sa Zakonom o oglašavanju i/ili krše odredbe bilo kojeg drugog pozitivno pravnog zakona u Republici Srbiji ili etike i dobre poslovne prakse, Invitto team doo zadržava pravo da isti bez prethodnog obaveštenja ukloni.  

REGISTRACIJA 

Internet stranicu www.mojljubimac.info mogu koristiti i neregistrovana lica, ali je za objavljivanje oglasnih poruka potrebna registracija. 

Registracija je besplatna i obavlja se tako što korisnik unosi svoju ličnu e-mail adresu i lozinku koja je samo njemu poznata. U slučaju zaboravljene loznike, Korisnik ima mogućnost da istu promeni linkom ispod polja za logovanje na sistem. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovan nalog.  

NAKNADA ZA PRUŽENU USLUGU 

Prenošenje oglasnih poruka na internet stranici www.mojljubimac.info je besplatno i nema skrivenih troškova. 

OGLAŠAVANJE 

Registrovani korisnik usluga ima sva prava i obaveze koje proističu iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. 

Oglašavanje je u slobodno, uz ista prava i obaveze za domaća i strana fizička i pravna lica.  

Oglasnom porukom se ne sme izazivati mržnja ili netolerancija, ne sme se zloupotrebiti poverenje, odnos zavisnosti, lakovernosti, nedostatak iskustva ili znanja primaoca oglasne poruke. Oglasna poruka u svom sadržaju ne sme sadržati izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim. 

ZABRANA OGLAŠAVANJA 

Zabranjeno je oglašavanje robe i/ili usluga ili preporuke aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa. 

Zabranjeno je oglašavanje delatnosti za koje je zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog državnog akta, ako se isti ne poseduje (primer: Veterinarske usluge). 

Zabranjeno je da oglasna poruka sadrži bilo kakav oblik diskriminacije, posredni ili neposredni. 

Korisnici koji kreiraju oglasnu poruku moraju biti upoznati da je zabranjeno obmanjujuće i prikriveno oglašavanje. Roba i/ili usluga koja se oglašava na internet stranici www.mojljubimac.info mora biti najtačnija realnom stanju kada se uzmu u obzir sve njegove karakteristike, a posebno priroda, sastav, dostupnost, količina, cena. 

KONTAKTIRANJE I JAVNO DOSTUPNI PODACI  

Korisnik koji postavlja svoju oglasnu poruku saglasan je da će ostali posetioci internet stranice www.mojljubimac.info videti njegovo korisničko ime i kontakt telefon. Privatne poruke između Korisnika nisu dostupne na internet stranici www.mojljubimac.info, a Invitto team doo ne odgovara za zloupotrebu javno dostupnog kontakt telefona. 

Korisnik prihvata i da će njegova oglasna poruka sa svim predatim sadržajem biti dostupna po mogućstvu i na društvenim mrežama internet stranice www.mojljubimac.info. 

PREDMET I TEKST OGLASA 

Dozvoljeno je oglašavanje samo one robe i/ili usluge koje su u direktnoj vezi sa kategorijom u kojoj se oglas postavlja, a generalno u vezi sa životinjama.  

Fizička lica ne mogu oglašavati potpuno nove stvari, prema Zakonu o trgovini, isto mogu činiti samo registrovana pravna lica ili preduzetnici. Korisnici mogu koristiti terminologiju „kao novo“ u cilju opisa stvarnog stanja robe. 

U tekstu oglasa su zabranjeni eksterni linkovi ka sajtovima kompanija, internet prodavnica, drugih prenosioca oglasnih poruka, društvenih mreža ili firmi koji promovišu zaradu preko interneta. U tekstu oglasa nisu dozvoljeni ni kontakt podaci: broj telefona, e-mail adresa. 

U naslovu i tekstu oglasa zabranjeno je korišćenje grafičkih karaktera čime bi se posebno isticao u odnosu na ostale (velika ili iskošena slova, zvezdice, crtice i slično). 

Zabranjeno je da tekst oglasa sadrži delove tekstova koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (komentari, citati, poezija i slično), a u cilju isticanja. 

Sve oglasne poruke prolaze kroz proces korekture od strane Invitto team doo, koji zadržava pravo da prema pravilima prilagodi oglasnu poruku internet stranici www.mojljubimac.info. 

FOTOGRAFIJE 

Dozvoljeno je postaviti maksimum pet fotografija od kojih je svaka teška do 5MB. 

Na fotografijama nije dozvoljen prikaz: logo, logotip, naziv firme, broj telefona, email adresa, logo i/ili logotipi drugih sajtova, fotografije osoba. 

Nisu dozvoljene fotografije neprimerenog sadržaja i one koje ne odgovaraju tekstu oglasa. 

ZLOUPOTREBA I SPAMOVANJE 

Zabranjeno je ponoviti više puta isti ili sličan oglas (prema predmetu prodaje) kako bi se na taj način oglasi bolje pozicionirali u odnosu na ostale.  

Shodno prethodnom, zabranjeno je učestalo birsanje i postavljanje istih oglasa, radi dominacije na stranama kategorije. Učestalim se u ovom slučaju smatra češće od jednom u pet dana. 

TRGOVINA IZMEĐU KORISNIKA 

Svi korisnici se pozivaju da sa maksimumom pažnje i dobre namere pristupaju internet stranici www.mojljubimac.info, istovremeno podsećajući da se na postupke u internet trgovini primenjuje nekoliko pozitivno pravnih zakona Republike Srbije. 

Invitto team doo ne posreduje u trgovini između korisnika i kao prenosilac oglasne poruke ne može snositi moguću namernu ili nenamernu štetu nastalu trgovinom između korisnika. Invitto team doo savetuje i poziva na oprez prilikom internet trgovine bilo kakve vrste. 

Invitto team doo ima pravo da dostavi neophodne podatke državnim organima ukoliko je došlo do štete koju prijavi korisnik usluge. Svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa korisnika rešavaju se isključivo između vlasnika oglasne poruke i korisnika. 

STOPIRANJE OGLASA 

Uzimajući u obzir sva navedena pravila oglašavanja na internet stranici www.mojljubimac.info, zadržava se pravo da oglas bude stopiran, odnosno uklonjen. 

III POLITIKA PRIVATNOSTI 

Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) izdaje se usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). 

Invitto team doo u ovom obaveštenju daje informacije kako prikuplja, koristi, skladišti i na drugi način obrađuje lične podatke koji su potrebni kako bi se omogućila kupovina i dostava proizvoda. 

DEFINICIJE 

Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identit određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak na osnovu kojeg možemo da vas identifikujemo (ime i prezime, email adresa, broj telefona…). 

Obrada podataka – obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa vašim podacima o ličnosti. To podrazumeva prikupljanje, skladištenje, upotrebu, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništenje. 

IZMENE OBAVEŠTENJA 

Obaveštenje o privatnosti usklađeno je sa novim pozitivno pravnim zakonom koji reguliše ovo pitanje. Ukoliko se Obaveštenje u nekoj meri ili celo izmeni ili dopuni, ovde će biti unet datum poslednje verzije dokumenta. Vi kao korisnik ćete biti obavešeni u slučaju promene Obaveštenja. 

Poslednje izmene: 15. jul2021. godine. 

O NAMA 

U ovom Obaveštenju, “Invitto team“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje Invitto team doo, PIB: 111656426, MB: 21517437. Invitto team doo utvrđuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti. 

Invitto team doo je transparentan prema korisnicima po pitanju obrade njihovih podataka, pa tako pitanja, pritužbe i zahteve za ostvarivanjem vaših prava, kao i sve dodatne informacije u vezi sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštite vaših podataka kod nas možete dobiti pozivom na kontakt centar ili mail adresom na portal@mojljubimac.info. 

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI 

Kako bi se ostvario cilj korišćenja i objavljivanja oglasnih poruka na internet stranici www.mojljubimac.info, obrađujemo sledeće vrste podataka: 

Podaci koje dostavljate registracijom ili postavljanjem oglasa 

e-mail adresa 

broj telefona 

Podaci kako bi se unapredila usluga: 

Podaci u vezi sa kanalima komunikacije (mail, komunikacija preko kontakt centra), kao što su: datum i vreme, kanal komunikacije, vrsta upita i ostali zahtevi ili upiti, poput promene vaših podataka ili povlačenja pristanka za kontaktiranje; 

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni. 

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU 

Invitto team doo se trudi da koristi i obrađuje one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu. Svrha obrade vaših podataka je prenošenje vaše oglasne poruke u cilju realizacije prodaje. 

Vaši lični podaci obrađuju se na osnovu: 

Ugovora 

Prihatanjem Opštih uslova i pravila korišćenja internet stranice www.mojljubimac.info stupate u ugovorni odnos sa nama. Kako bismo ispunili taj ugovor mi obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom, u svakom trenutku možete prestati sa poručivanjem proizvoda. 

Legitimni interes 

U određenim situacijama postoji legitimni interes da se obrađuju vaši lični podaci kako bi internet stranica mogla da funkcioniše na najbolji mogući način i za vas i za nas. 

Legitimni interes postoji i kod: 

 • održavanja vašeg korisničkog naloga, odnosno odgovaranja na vaše zahteve i moguće pritužbe; 
 • boljeg razumevanja vas kao potrošača, kroz potrošačke navike i sklonosti; 
 • zaštite našeg poslovanja i pružanja podrške korisnicima; 
 • identifikacije i sprečavanja prevare i drugih nezakonitih radnji; 
 • testiranja i razvijanja novih proizvoda i usluga kako bi se poboljšalo postojeće. 

Vi kao korisnik u svakom trenutku možete izjaviti prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka slanjem e-maila na adresu portal@mojljubima.info  ili pozivom na kontakt centar. Ukoliko izjavite prigovor na legitimni interes da kreiramo ponude koji su namenjene vama, automatski prestajemo da vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera. 

Pravne obaveze ili zaštite vaših životno važnih interesa 

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni. 

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI 

Vaši podaci o ličnosti dele se interno u okviru Invitto team doo i angažovanim firmama za podršku poslovanju, ukoliko takav odonos postoji, u cilju ostvarivanja svrhe ugovora sa vama. 

Vaše lične podatke možemo, u skladu sa potrebama, deliti sa sledećim primaocima: 

 • knjigovođama, advokatima, komercijalnim bankama, kurirskom službom, štamparijama, osiguravajućom kućom; 
 • pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija (klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, softverske kompanije); 
 • novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Invitto team doo ukoliko ista bude uključena u spanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu; 

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima: 

 • bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke; 
 • bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, na primer u slučaju opasnosti po život. 

Svi primaoci obavezni su po Zakonu da preuzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se zaštitili vaši lični podaci. Invitto team doo sa svim primaocima vaših podatka ima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti. 

Prenos podataka o ličnosti u druge države 

Lični podaci koje obrađujemo, ukoliko bude potrebe, biće preneti u države za koje se smatra da imaju primeren nivo zaštite ličnih podataka i u obavezi su da se pridržavaju GDPR-a. U nastavku ove odredbe biće naveden primer, ukoliko i kada za time bude potrebe. 

 

ROK ČUVANJA 

Invitto team doo čuva podatke o vama dok se ne završi proces kupovine. 

Ukoliko ste nakon kupovine uputili reklamaciju na bilo koji deo programa, vaše kontakt podatke čuvamo dve godine od dana prijema reklamacije, kako bi se ispunila zakonska obaveza zaštite vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i podatke brišemo u roku od 90 dana o dana kada je prestala naša obaveza čuvanja podataka po tom osnovu. 

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA 

Invitto team doo kontinuirano preduzima sve odgovarajuće bezbednosne meke u skladu sa Zakonom kako bi se zaštitili vaši lični podaci. 

Sprovode se: tehničke, organizacione, kadrovske, proceduralne, ali i fizičke mere kako bi se dostigao i konstantno unapređivao nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podatka. Pored svega ovoga, nijedna mera bezbednosti ne može garantovati da će podaci biti 100% zaštićeni, ali Invitto team doo u svakom trenutku svojim kontrolnim procesima proverava i unapređuje mere bezbednosti u cilju zaštite vaših podatka. 

VAŠA PRAVA 

Vi možete koristiti određena prava prema Invitto team doo u odnosu na lične podatke i u svakom trenutku možete podneti zahtev za ostvarivanjem tih prava. Vaša prava su sledeća: 

Imate pravo da budete informisani o tome na koji način se obrađuju vaši lični podaci. Vi ste informisani ovim Obaveštenjem; 

Imate pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Informacije vam se dostavljaju u uobičajno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije; 

Imate pravo da tražite izmenu ili dopunu vaših podataka. Potrebno je da nas obavestite ukoliko je potrebno promeniti podatke koje držimo, a za koje se ispostavi da su netačni ili nepotpuni. Zadržavamo pravo da u saradnji sa Bexx Sluzba korigujemo vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo izvršili uslugu prema vama na najbolji mogući način; 

Imate pravo da zahtevate prenos vaših podatka drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem; 

Imate pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. 

Sva vaša prava možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu portal@mojljubimac.info.rs pozivom na kontak centar ili poštom na adresu Zdravka Čelara 8/1, Beograd-Palilula. 

Na vaš zahev ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana o dana prijema zahteva. U zavisnosti od složenostili ili broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatni rok, ali ne duži od 30 dana i o tome ćete biti obavešteni. 

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, imamo pravo da ga odbijemo ili naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Učestalim ponavljanjem smatra se zahtev za ostvarivanjem nekog prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se za isto pravo obratite dva ili više puta tokom iste godine, odgovorićemo na njega samo ukoliko imate opravdan razlog za to. 

Ako smatrate da vam je neko od prava uskraćeno ili da se vaši podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.